INFORMAČNÍ ZDROJ

 
Největší informační zdroj pro lékaře - www.prolekare.cz

Lékaři

Archiv


 hledat  
HLEDAT

Nalezeno 131 záznamů z celkového počtu 131, zobrazeny 1. - 10.

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Detekce protilátek proti viru klíšťové encefalitidy u jelenů a losů jako ukazatel jeho cirkulace
Detekce protilátek proti viru klíšťové encefalitidy u jelenů a losů jako ukazatel jeho cirkulace
Autoři studie, jejíž výsledky byly zveřejněny na začátku tohoto roku v časopise Parasites & Vectors, testovali v rámci celého Finska (kromě Alandských ostrovů) přítomnost protilátek proti viru...

Imunitní odpověď po primární vakcinaci proti viru klíšťové encefalitidy u starších pacientů
Imunitní odpověď po primární vakcinaci proti viru klíšťové encefalitidy u starších pacientů
V prospektivní studii vídeňských autorů byly zkoumány hladiny protilátek po primární vakcinaci proti klíšťové encefalitidě (KME) u 21 starších pacientů (věk 60–80 let) a 12 mladších pacientů (věk...

Chemoprofylaxe klíšťové encefalitidy u dětí
Chemoprofylaxe klíšťové encefalitidy u dětí
Cílem hodnocení bylo zjistit účinnost antivirového přípravku anaferon jako urgentní chemoprofylaxe KE u dětí. Studie sledovala 980 pacientů ve věku od 2 do 17 let, kteří měli zákus klíštěte....

Výsledky screeningu protilátek proti klíšťové encefalitidě v lidském séru za období 20 let v ČR
Výsledky screeningu protilátek proti klíšťové encefalitidě v lidském séru za období 20 let v ČR
KE je závažná akutní neuroinfekce způsobená RNA virem. Jedná se o zoonózu přenosnou na člověka klíštětem I. ricinus. Výzkum KE má v ČR dlouhou tradici – laboratorně potvrzená onemocnění KE jsou...

Protektivní hladina protilátek u dětí po primárním očkování Encepurem přetrvává i po pěti letech
Protektivní hladina protilátek u dětí po primárním očkování Encepurem přetrvává i po pěti letech
Podání první boosterové dávky vakcíny proti klíšťové encefalitidě je u dětí doporučováno u obou výše uvedených přípravků po 3 letech po dokončení kompletního standardního očkovacího schématu. Již...

Česká republika zůstává na prvním místě v počtu případů klíšťové encefalitidy v EU
Česká republika zůstává na prvním místě v počtu případů klíšťové encefalitidy v EU
Velmi suché počasí v roce 2015 způsobilo nižší aktivitu klíšťat, což se odrazilo na poklesu počtu případů v ČR na 351 oproti 410 případům v roce 2014. Podobný vliv však mělo počasí na výskyt klíšťové...

Riziko nákazy klíšťovou encefalitidou při napadení klíštětem
Riziko nákazy klíšťovou encefalitidou při napadení klíštětem
Klíšťová encefalitida (KE) je závažné onemocnění centrální nervové soustavy rozšířené v Evropě a Asii, které může způsobit smrt nebo vede k trvalým následkům. Je přenášena klíšťaty rodu Ixodes. Bylo...

Je očkování proti klíšťové encefalitidě účinné proti omské hemoragické horečce?
Je očkování proti klíšťové encefalitidě účinné proti omské hemoragické horečce?
Virus klíšťové encefalitidy (KE) a virus omské hemoragické horečky (OHH) jsou klíšťaty přenášené flaviviry, které spadají do téhož sérokomplexu. To znamená, že jsou zkříženě reaktivní v sérologických...

Identifikovány nové antigeny pro diagnostiku klíšťové encefalitidy
Identifikovány nové antigeny pro diagnostiku klíšťové encefalitidy
Virus klíšťové encefalitidy, vyvolávající infekci centrálního nervového systému, patří do rodiny flavivirů. Tato skupina virů zahrnuje také původce japonské encefalitidy, žluté horečky, horečky...

Analýza výskytu viru klíšťové encefalitidy u klíšťat v jižním Švýcarsku
Analýza výskytu viru klíšťové encefalitidy u klíšťat v jižním Švýcarsku
Virus klíšťové encefalitidy byl zjištěn u klíšťat v 6 ze 45 částí této oblasti. Všechny byly sebrány v 33 km dlouhém transektu podél řeky Rhôny. Celkem bylo v letech 2010 až 2013 vyšetřeno 19 331...

 

Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů