Aktuální příspěvky pojišťoven


Příspěvky zdravotních pojišťoven:
VZP (111)
až 500,- Kč
VoZP (201)
děti do 18 let
dospělí
až 1000,- Kč
až 500,- Kč
ČPZP (205)
děti a mládež do 18-ti let
dospělí
až 1500,- Kč
až 1000,- Kč
OZP (207)až 300,- Kč
ZPŠ (209)až 400,- Kč
ZP MV ČR (211)až 500,- Kč
RBP (213)až 1000,- Kč

Aktualizováno: 01.01.2018

 

Klíšťovka v Evropě a ve světě

V mnoha evropských zemích představuje klíšťová encefalitida závažný zdravotnický problém, a proto se počty onemocnění pečlivě sledují a evidují. V mnoha z těchto zemí je možné vysledovat setrvalý nárůst v počtech případů klíšťové encefalitidy. Země, které zahájily rozsáhlou očkovací kampaň (Rakousko, Bavorsko), dosáhly poklesu počtu onemocnění, avšak množství infikovaných klíšťat je v těchto zemích stále vysoké a riziko onemocnění pro neočkovaného návštěvníka je velké.

Závažný problém představuje klíšťová encefalitida především v těchto evropských zemích: Česká republika, Finsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko. Mezi evropskými zeměmi jsou takové, kde riziko nákazy je zatím relativně nízké a kde počty onemocnění "pouze" pomalu narůstají (Finsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko). Následující řádky stručně shrnují informace o výskytu klíšťové encefalitidy v nejdůležitějších evropských a světových zemích.

Ilustrace
  • Albánie - přírodní ohniska nákazy existují po celé Albánii. Data jsou dostupná pouze do roku 1990, v té době bylo hlášeno zhruba 25 případù klíšťové encefalitidy ročně. Byly hlášeny také případy alimentární nákazy, tedy přenos vypitím mléka infikovaného zvířete.
  • Bělorusko - v Bělorusku se ročně objeví 20 až 80 případů klíšťové encefalitidy. Rekord byl zaznamenán v roce 1996, kdy bylo hlášeno 97 případů. Bělorusko je pokládáno za zemi s vysokým rizikem nákazy, avšak není k dispozici dostatek údajů. Pouze z oblasti v okolí Minsku bylo v roce 2003 hlášeno 25 případů onemocnění.
  • Bosna - o případech klíšťové enecaflitidy v této zemi není k dispozici dostatek údajů, avšak předpokládá se, že určité riziko může existovat v severní části země.
  • Česká republika - riziko nákazy existuje po celé zemi. V letech 2000 až 2004 bylo ročně evidováno průměrně 577 případů klíšťové encefalitidy. To řadí Českou republiku na druhé místo v Evropě i ve světě, překonává ji pouze Rusko. Procento infikovaných klíšťat je nejvyšší v jižních Čechách v okolí Českých Budějovic, dále v západních Čechách v okolí Plzně a na Moravě v okolí Olomouce. Onemocnění klíšťovou encefalitidou se objevují každý rok v sezóně od dubna do listopadu, nejvíce jich je v červenci.
  • Čína - dostupných dat není mnoho, avšak přírodní ohniska klíšťové encefalitidy existují v oblasti kolem města Hunchun, v provincii Jilin a v subtropické oblasti západního Yunnanu, poblíž hranic s Barmou.
  • Německo - seznam rizikových oblastí z hlediska výskytu klíšťové encefalitidy je každoročně aktualizován Institutem Roberta Kocha. Ročně je v Německu hlášeno 100-300 klinických případů klíšťové encefalitidy. Vysoce rizikové oblasti jsou v Bavorsku a Badensku-Wurtenbersku. O něco menší riziko nákazy hrozí v oblastech Hessensko, Durynsko a Falc-Porýní. Jediný případ byl hlášen ze Saska. Ve dvou nejrizikovějších oblastech, Bavorsku a Badensku-Wurtenbersku, je počet případů sice vysoký, avšak relativně stabilní již po mnoho let. Naopak ostatní oblasti hlásí pomalu rostoucí čísla. V roce 2004 bylo v německu hlášeno 274 případů klíšťové encefalitidy. Z toho jich bylo 42 % z Badenska-Wurtenberska a 38 % z Bavorska.
  • Rakousko - před zavedením očkování mělo Rakousko nejvyšší počty onemocnění klíšťovou encefalitidou v celé Evropě, ročně bylo hospitalizováno asi 700 pacientů. Po rozsáhlé očkovací kampani, která vedla k tomu, že je proti klíšťovce očkováno přes 80% obyvatel, se počty onemocnění vytrvale snižují. V letech 2000 až 2004 bylo hlášeno průměrně 62 případů ročně. Nejvíce rizikovou oblastí je jižní Rakousko a očkování se doporučuje všem turistům, kteří tuto oblast hodlají navštívit. Statisticky je každoročně možné očekávat asi 60 případù onemocnění mezi turisty, kteří navštívili Rakousko.
  • Řecko - v zemi existuje pouze jedno přírodní ohnisko v severní oblasti, mezi řekami Sáva a Dráva. Ročně se vyskytne zhruba 20 až 90 případů klíšťové encefalitidy.
 

První pomoc 

Jak a kdy se očkovat?  Jak odstranit klíště?  Klíště u zvířat 
Očkovací kalendář
 

E-mailový zpravodaj