Komplikace

Při onemocnění klíšťovou encefalitidou se mohou objevit následující komplikace:

  • parézy horních končetin (nejčastěji jednostranně, pravostranné u praváků a levostranné u leváků)
  • parézy dolních končetin
  • parézy hlavových nervů
  • postižení dechového centra s letálním vyústěním
  • bolesti hlavy
  • poruchy spánku a soustředění
  • poruchy nálady
Ilustrace

Ke komplikacím dochází většinou až ve druhé fázi onemocnění a tyto komplikace se často vyskytují i po úzdravě. Úprava těchto pozdních komplikací trvá často i déle než rok a v některých případech nemusí být úplná. Poruchy spánku, soustředění a bolesti hlavy bývají léčebně špatně ovlivnitelné.

Riziko vzniku komplikací výrazně stoupá při nedodržování psychického a fyzického klidového režimu v období rekonvalescence.

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů