Patofyziologie a epidemiologie

 

Průnik do organismu

Virus klíšťové encefalitidy proniká do organismu především kůží, ale je možný průnik také skrze sliznici dýchacích cest a trávicího traktu (hltanu, střev). Další možností je průnik přes sliznici spojivek nebo skrze rohovkový epitel.

Při nejběžnějším průniku kůží se virus přenáší ze slin sajícího klíštěte do lymfatických cév kůže a do regionálních lymfatických uzlin, kde se primárně pomnoží. Odtud se již krví dostává do nejrůznějších orgánů a systémů organismu (především játra, slezina, kostní dřeň, posléze také mozek).

Ilustrace
 

Průběh infekce

Infekce klíšťovou encefalitidou může probíhat v zásadě trojím způsobem:

 • onemocnění nemá žádnou nebo zcela nepatrnou klinickou manifestaci a dojde ke spontánnímu odeznění infekce
 • onemocnění má pouze mírnou symptomatologii podobnou chřipkovým příznakům, dochází ke spontánní úzdravě
 • u zhruba jedné třetiny nakažených dochází k typickému bifázickému průběhu onemocnění, rozvíjí se encefalitida, stav vyžaduje hospitalizaci
 

Epidemiologie

Výskyt klíšťové encefalitidy je typicky endemický. Virus potřebuje přírodní lokality s vhodnou biocenózou (rostliny, živočichové) umožňující cirkulaci viru v přírodě. V České republice se virus vyskytuje především v těchto oblastech:

 • jižní Čechy
 • Šumava
 • okolí Prahy
 • okolí Brna
 • okolí Bruntálu
 • Plzeňsko
 • Opavsko
 • Podyjí

Přenos se děje především kůží přisátím infikovaného klíštěte, nákaza je však možná také požitím mléka infikovaných domácích zvířat, případně vdechnutím aerosolu ve virologických laboratořích.

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů