OdborníkStudie a kazuistikyDiagnostika Lymeské neuroborreliózy

Studie a kazuistiky

Diagnostika Lymeské neuroborreliózy

Lymeská neuroborrelióza je onemocnění přenášené klíšťaty s manifestací v centrálním i periferním nervovém systému. Klinické příznaky i přesné diagnostické metody se v jednotlivých částech světa liší kvůli rozdílným druhům bakterie rodu Borrelia, které toto onemocnění způsobují. Význam těchto rozdílů byl nedávno zdůrazněn publikací kazuistiky dvanáctileté kanadské dívky, která se nakazila neuroborreliózou v Evropě.

Kazuistika

Dvanáctiletá dívka byla přijata k hospitalizaci v univerzitní nemocnici v Torontu s deset dní trvajícími bolestmi zad a 24 hodin trvající unilaterální obličejovou slabostí. Před dvěma týdny se dívka vrátila z měsíčního pobytu na francouzském venkově, avšak nevzpomínala si na žádné kousnutí hmyzem nebo klíštětem.

Při vyšetření byl zjištěn pozitivní Lhermitteův příznak (pocit elektrického výboje směrem dolů po páteři při předklonu hlavy), dále pravostranná periferní paréza nervus facialis a oboustranně zvýšený tonus dolních končetin. Svalová síla byla normální u všech vyšetřovaných svalových skupin. Hluboké šlachové reflexy byly zvýšené na kolenech a kotnících a byla zjištěna extenzní odpověď na plantární reflex. Rovněž byla snížená citlivost na bolestivé a tepelné podněty v úrovních T4 až T6.

MR vyšetření míchy odhalilo mírný míšní edém a difuzní enhancement míšních plen a proximálních nervových kořenů po podání gadolinia. V mozkomíšním moku (CSF) byl zvýšený obsah proteinů (1,25 g/l, norma 0,15-0,40 g/l) a snížená koncentrace glukózy (1,6 mmol/l, norma 2,1-3,6 mmol/l). Bakteriální vyšetření CSF bylo negativní, negativní byla i PCR detekce virů Varicella zoster, Human herpes virus 6-8, West Nile virus, Herpes simplex virus 1 a 2, dále cytomegaloviru, viru Epstein-Barrové, enteroviru a Mycoplasma pneumoniae. PCR s použitím prób testujících geny 23S rRNA Borrelia burgdorferi byla rovněž negativní. Sérologické vyšetření borrelií po deseti dnech od přijetí bylo pozitivní s použitím dvou různých komerčních ELISA kitů. Konfirmační test metodou Western blot byl však negativní pro anti-Borrelia IgG i IgM protilátky.

Pacientce byla stanovena diagnóza transverzální myelitidy z důvodu Lymeské neuroborreliózy. Osmadvacet dní byl intravenózně podáván ceftriaxon a pro přetrvávající obličejovou slabost byl po dobu sedmi dnů perorálně podáván prednison.

Později bylo opět provedeno sérologické vyšetření ze vzorků odebraných 17 dní, šest týdnů a tři měsíce po začátku onemocnění. Vyšetření metodou ELISA bylo pozitivní, zatímco Western blot byl negativní. Proto bylo doplněno vyšetření metodou Western blot s použitím evropských testů. Při tomto vyšetření byly IgM protilátky pozitivní a zůstaly pozitivní tři měsíce po nástupu onemocnění, zatímco IgG protilátky zůstávaly negativní i tři měsíce po nástupu prvních příznaků.

(vek)

Zdroj:
Makhani N, et al. A Twist On Lyme: The Challenge of Diagnosing European Lyme Neuroborreliosis. J Clin Microbiol 2010. Publikováno on-line 10. listopadu 2010. doi:10.1128/JCM.01584-10


Archiv

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů