Studie a kazuistiky

Kasuistika č.1

Muž 44 let byl na infekční kliniku přijat po týden trvajících chřipkovitých potížích. Po této době se objevily silné bolesti hlavy a horečky. Pacient byl přijat do nemocnice, byla zahájena symptomatická léčba. Krátce po přijetí ještě v průběhu horeček se objevily parézy všech končetin. Pro těžký stav byl pacient týden hospitalizován na JIP, posléze byl dalších 6 týdnů na standardním oddělení. Jednalo se o klíšťový zánět mozku a míchy těžkého průběhu s kvadruparézou s významnějším postižením horních končetin. Atypické bylo v tomto případě postižení všech končetin a dále to, že obrny vznikly v průběhu horeček. Typicky k nim totiž dochází po jejich poklesu. Při dimisi byl nemocný částečně sebeobslužný, následovala lázeňská léčba. K úplné reparaci však nedošlo, muž pracoval dříve jako mechanik, nyní pobírá invalidní důchod.

Autor: MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Infekční klinika FN Na Bulovce


Archiv

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů