Studie a kazuistiky

Kasuistika č.2

Muž 29 let onemocněl v červenci, téhož roku v květnu se vrátil z několikaměsíčního pobytu v Thajsku. Proto bylo zprvu také pomýšleno na možné importované onemocnění. Pro necharakteristické potíže byl přijat k hospitalizaci. Během krátké doby se objevily bolesti hlavy, meningeální dráždění, zvýšily se teploty. Byla provedena lumbální punkce a vzhledem k tomu, že anamnesticky udával klíště, také sérologie klíšťové encefalitidy. Vyšetření onemocnění potvrdilo. Po týdnu onemocnění se objevila porucha polykání, obrna levé horní končetiny, obrna šíjového svalstva, následně mezižeberních svalů. Stav si vyžádal zavedení umělé plicní ventilace. Pacient byl při plném vědomí prakticky kompletně plegický. Hospitalizace trvala několik měsíců, posléze byl přeložen na ARO, kde docházelo k reparaci jen velmi pomalu. S těžkým neurologickým deficitem byl posléze přeložen do rehabilitačního zařízení.

Autor: MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Infekční klinika FN Na Bulovce


Archiv

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů