OdborníkStudie a kazuistikyPřisáté klíště: kazuistika z australského Queenslandu

Studie a kazuistiky

Přisáté klíště: kazuistika z australského Queenslandu

Žena ve věku 84 let byla přijata do ambulance k odstranění klíštěte z pravého zvukovodu, kde bylo klíště přisáté pravděpodobně několik dní. O tři dny později byla žena přijata znovu s obrnou pravého lícního nervu, která však postihovala jen pravou část musculu frontalis. Obrna spontánně odezněla během následujících sedmi dní.

Co bylo možnou příčinou popsaného stavu?

Mezi možné příčiny patří:

  • lokální difuze klíštěcího neurotoxinu,
  • Ramsay-Huntův syndrom (virová infekce ucha a ganglion geniculi asociovaná s faciální paralýzou),
  • idiopatická Bellova obrna.

Autoři kazuistiky považují za nejpravděpodobnější příčinu obrny lícního nervu lokální difuzi neurotoxinu obsaženého ve slinách klíštěte, který zasáhl výše uložená vlákna temporální větve nervu facialis. Ve zvukovodu nebyly žádné známky herpetické léze a paralýza postihla pouze pravý musculus frontalis, zatímco musculus orbicularis oculi a dolní obličejové svaly zůstaly ušetřeny. U Bellovy obrny nebo Ramsay-Huntova syndromu dochází obvykle k postižení celého lícního nervu.

Jakým druhem klíštěte byla žena napadena?

Paralyzující klíště Ixodes holocyclus je endemickým druhem v jihovýchodním Queenslandu a vyskytuje se v asi 20 km širokém pásu podél východního australského pobřeží. Je to patrně jediný druh klíštěte, který může napadat obyvatele této oblasti.

Jaké mohou nastat komplikace po přisátí klíštěte?

Prolongované přisátí samičky klíštěte způsobuje vzestupnou chabou paralýzu u malých domácích zvířat a zřídka také u malých dětí (většinou mladších tří let). Příčinou je účinný neurotoxin, který se intermitentně uvolňuje do krve ze slin klíštěte v průběhu sání. U dětí mohou být prvními příznaky napadení klíštětem ataxie a slabost, které mohou progredovat až k bulbární obrně a dechové depresi. U dospělých se objevují bolesti hlavy a poruchy vidění.

 (vek)

Zdroj: McGrath M., Buchan-Hepburn G.: Tick bite - a case study. 2012 Mar; 41 (3): 125–6.


Archiv

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů