Aktuální příspěvky pojišťoven


Příspěvky zdravotních pojišťoven:
VZP (111)
až 500,- Kč
VoZP (201)
děti do 18 let
dospělí
až 1000,- Kč
až 500,- Kč
ČPZP (205)
děti a mládež do 18-ti let
dospělí
až 1500,- Kč
až 1000,- Kč
OZP (207)až 300,- Kč
ZPŠ (209)až 400,- Kč
ZP MV ČR (211)až 500,- Kč
RBP (213)až 1000,- Kč

Aktualizováno: 01.01.2018

 

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Spolehlivou ochranou proti klíšťové encefalitidě je očkování. S ohledem na vysokou účinnost vakcíny přesahující 99 procent je pravděpodobnost, že se nakazí očkovaný člověk, minimální.

 

Chránit očkováním proti klíšťové encefalitidě by se měli všichni, bez rozdílu věku

Dlouhodobě je Česká republika zemí s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě. Téměř celé území naší republiky lze označit za endemické – to znamená, že jde o území s vysokým výskytem infikovaných klíšťat. Ta se vyskytují nejen v lesích, jak se mnozí mylně domnívají, ale stále více také v městských parcích, horských oblastech či v okolí vodních toků.

Chránit očkováním je možné zpravidla již děti starší 1 roku a dospělé osoby. Ukazuje se, že nejméně se nechávají očkovat čeští senioři (méně než 10 % věkové kategorie osob starších 60 let). Přitom právě pro ně bývá toto onemocnění mnohdy fatální. Často se také stává, že rodiče myslí na své děti, které nechávají proti klíšťové encefalitidě očkovat. Bohužel však sami rodiče zapomínají na to, že jsou to právě oni, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku komplikací a následkům tohoto onemocnění.

 

Očkování proti klíšťové encefalitidě pro děti i dospělé

V současné době se v České republice k očkování používá inaktivovaná vakcína. Na trhu jsou pro dospělé k dispozici dvě očkovací látky: přípravek FSME-IMMUN 0,5 ml (výrobce společnost Pfizer) a přípravek Encepur (výrobce Novartis). Obdobně je tomu v případě očkování dětí, používají se přípravky FSME-IMMUN 0,25 ml a Encepur pro děti.

FSME

Základní očkování se skládá ze tří injekcí, které se aplikují do svalu ramene, a to ve dny 0, za 1–3 měsíce a za 5–12 měsíců po druhé dávce. V teplém období roku je nutné přistoupit ke zrychlenému schématu. U vakcíny FSME-IMMUN se druhá dávka podá již za 14 dní po dávce první. Ochrana proti onemocnění nastupuje asi za 14 dní po druhé dávce. Po třetí dávce přetrvává ochrana 3 roky. Pro zachování obranyschopnosti je důležité, aby docházelo k pravidelnému přeočkování jednou dávkou po 3–5 letech (tzv. booster imunizace, z angl. boost – posila, podpora).

Výdej vakcín je vázán na lékařský předpis. Vakcíny aplikuje lékař. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. Vakcíny nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Další informace o přípravcích FSME-IMMUN naleznete na www.pozorkliste.cz.

 

Proti klíšťové encefalitidě se očkuje už více než 30 let

V sousedním Rakousku se vakcínou FSME-IMMUN úspěšně očkuje již více než 30 let. Naočkováno je zde přes 80 % populace, což má prokazatelný dopad na snížení počtu infikovaných pacientů. I v České republice je nejpoužívanější vakcínou FSME-IMMUN, na trhu je již od devadesátých let, takže s ní mají lékaři dlouhodobou a dobrou zkušenost.

(Pozn.: V roce 2009 bylo vakcínou FSME-IMMUN 0,5 ml Pfizer naočkováno 80 % všech vakcinovaných.
Zdroj: data IMS za rok 2009).

 

Kde se nechat očkovat

Očkovat se můžete nechat u svého praktického lékaře, děti u praktického lékaře pro děti a dorost nebo v očkovacích centrech.

 

Kolik stojí očkování

Cena jedné dávky běžné vakcíny se pohybuje kolem 800,- Kč. Přesnou cenu Vám řekne Váš praktický lékař nebo ji zjistíte na webových stránkách očkovacích center.

 

Jak nezapomenout, že se blíží další očkování

Nemusíte se bát, že na očkování zapomenete. Zaregistrujte se na stránkách www.pozorkliste.cz/nastavte-si-upozorneni, odkud budete včas informováni o potřebě dalšího očkování.

 

První pomoc 

Jak a kdy se očkovat?  Jak odstranit klíště?  Klíště u zvířat 
Očkovací kalendář
 

E-mailový zpravodaj