OdborníkOdborníkImunitní odpověď po primární vakcinaci proti viru klíšťové encefalitidy u starších pacientů

Odborník

Imunitní odpověď po primární vakcinaci proti viru klíšťové encefalitidy u starších pacientů

Imunitní odpověď po primární vakcinaci proti viru klíšťové encefalitidy u starších pacientů

V prospektivní studii vídeňských autorů byly zkoumány hladiny protilátek po primární vakcinaci proti klíšťové encefalitidě (KME) u 21 starších pacientů (věk 60–80 let) a 12 mladších pacientů (věk 20–31 let). Vzorky byly odebírány v různých časových odstupech od primární vakcinace i booster dávek, sledována byla hladina IgG protilátek, neutralizačních protilátek, paměťových B-buněk a CD4+ T-buněk.

Ve své předchozí studii autoři došli k závěru, že při primárním očkování proti KME u starších dospělých je titr neutralizačních protilátek značně redukovaný, dochází ke snížení počtu CD4+ T-buněk a paměťových B-buněk. Ve své současné studii se autoři zaměřili hlavně na přetrvávání paměťových B-buněk za 3 a 5 let po primárním očkování.

Získaná data naznačují, že ačkoliv byl titr neutralizačních protilátek signifikantně nižší u starších lidí a v době booster dávky byly detekovatelné pouze u 40 % starších účastníků studie, paměťové B-buňky se uchovaly a jejich aktivita vedla k silné protilátkové odpovědi po booster dávce.

Závěrem autoři konstatují, že očkování proti KME u starších pacientů vede k vytvoření silné populace paměťových B-buněk, což je dobrý předpoklad pro protilátkovou odpověď po booster dávce a přetrvávání ochranného efektu očkování. Upravené očkovací schéma by mohlo pomoci posílit primární odpověď neutralizačních protilátek.

(epa)

Zdroj: Aberle J. H., Stiasny K., Kundi M., Franz XH. Antibody and cellular immune responses to primary vaccination against tick-borne encephalitis (TBE) in the elderly. Abstract No. 1478. Journal of Clinical Virology 2015; 70: S1–S126; doi: 10.1016/j.jcv.2015.07.067


Archiv

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů