Odborník

Archiv


 hledat  
HLEDAT

Nalezeno 136 záznamů z celkového počtu 136, zobrazeny 1. - 10.

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Účinná vakcinace zůstává v Česku nedoceněná. Ke čtvrtině nákaz klíšťovou encefalitidou v Evropě dojde v ČR
Účinná vakcinace zůstává v Česku nedoceněná. Ke čtvrtině nákaz klíšťovou encefalitidou v Evropě dojde v ČR
  Původcem onemocnění KE je RNA virus z čeledi Flaviviridae, který se nachází ve slinách klíšťat, vzácněji v nepasterizovaném mléce infikovaných koz a ovcí. V loňském roce byl celkový počet onemocněn...

Změny ve výskytu ohnisek klíšťové encefalitidy v Rakousku vypovídají i o ČR
Změny ve výskytu ohnisek klíšťové encefalitidy v Rakousku vypovídají i o ČR
Virus klíšťové encefalitidy dělá velké starosti nejen Evropě, ale také mnoha regionům střední a východní Asie. Přitom prevence nákazy za pomoci inaktivovaných vakcín je velmi účinná, jak se ukázalo v...

Výskyt klíšťové encefalitidy ve Francii
Výskyt klíšťové encefalitidy ve Francii
Virus klíšťové encefalitidy (KE) je původcem stejnojmenného onemocnění, přenášeného na člověka zejména infikovaným klíštětem. Onemocnění se vyskytuje endemicky ve střední a východní Evropě v souladu...

Klíšťová meningoencefalitida
Klíšťová meningoencefalitida
Typy viru klíšťové meningoencefalitidy KME je způsobena virem klíšťové meningoencefalitidy, který patří do čeledi Flaviviridae. V rámci komplexu virů klíšťové meningoencefalitidy se rozlišuje několik...

Zvýšená míra peroxidace lipidů během onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou a její následky
Zvýšená míra peroxidace lipidů během onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou a její následky
Za známku probíhající peroxidace lipidů byla ve vyšetřovaných tekutinách považována přítomnost 4-hydroxynonenalu, 4-hydroxyhexenalu, malondialdehydu, akroleinu, krotonaldehydu, 4-oxononenalu, GC-MS,...

Detekce protilátek proti viru klíšťové encefalitidy u jelenů a losů jako ukazatel jeho cirkulace
Detekce protilátek proti viru klíšťové encefalitidy u jelenů a losů jako ukazatel jeho cirkulace
Autoři studie, jejíž výsledky byly zveřejněny na začátku tohoto roku v časopise Parasites & Vectors, testovali v rámci celého Finska (kromě Alandských ostrovů) přítomnost protilátek proti viru...

Imunitní odpověď po primární vakcinaci proti viru klíšťové encefalitidy u starších pacientů
Imunitní odpověď po primární vakcinaci proti viru klíšťové encefalitidy u starších pacientů
V prospektivní studii vídeňských autorů byly zkoumány hladiny protilátek po primární vakcinaci proti klíšťové encefalitidě (KME) u 21 starších pacientů (věk 60–80 let) a 12 mladších pacientů (věk...

Chemoprofylaxe klíšťové encefalitidy u dětí
Chemoprofylaxe klíšťové encefalitidy u dětí
Cílem hodnocení bylo zjistit účinnost antivirového přípravku anaferon jako urgentní chemoprofylaxe KE u dětí. Studie sledovala 980 pacientů ve věku od 2 do 17 let, kteří měli zákus klíštěte....

Výsledky screeningu protilátek proti klíšťové encefalitidě v lidském séru za období 20 let v ČR
Výsledky screeningu protilátek proti klíšťové encefalitidě v lidském séru za období 20 let v ČR
KE je závažná akutní neuroinfekce způsobená RNA virem. Jedná se o zoonózu přenosnou na člověka klíštětem I. ricinus. Výzkum KE má v ČR dlouhou tradici – laboratorně potvrzená onemocnění KE jsou...

Protektivní hladina protilátek u dětí po primárním očkování Encepurem přetrvává i po pěti letech
Protektivní hladina protilátek u dětí po primárním očkování Encepurem přetrvává i po pěti letech
Podání první boosterové dávky vakcíny proti klíšťové encefalitidě je u dětí doporučováno u obou výše uvedených přípravků po 3 letech po dokončení kompletního standardního očkovacího schématu. Již...

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů