OdborníkOdborníkZměny ve výskytu ohnisek klíšťové encefalitidy v Rakousku vypovídají i o ČR

Odborník

Změny ve výskytu ohnisek klíšťové encefalitidy v Rakousku vypovídají i o ČR

Změny ve výskytu ohnisek klíšťové encefalitidy v Rakousku vypovídají i o ČR

Virus klíšťové encefalitidy dělá velké starosti nejen Evropě, ale také mnoha regionům střední a východní Asie. Přitom prevence nákazy za pomoci inaktivovaných vakcín je velmi účinná, jak se ukázalo v Rakousku a v ruské Sverdlovské oblasti.

Za šíření můžeme my?

Ekologické podmínky pro replikaci viru a přežívání v přírodě jsou velmi křehké a složité, vyžadují například dostatek hostitelů pro sání různých vývojových stadií klíšťat a také specifické klimatické podmínky. Proto výskyt viru kolísá v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. V posledních letech se mu ale navzdory všem překážkám velmi daří. Nově byla objevena ohniska v evropských oblastech, které byly tradičně považovány za prosté KE – jedná se o některé regiony Skandinávie, Dánska, Švýcarska a také výše položené oblasti České republiky a Slovenska. Kromě klimatických změn tomu zřejmě napomáhají i člověk a zvířata, kteří jsou hostiteli klíšťat a ve svých útrobách viry dopravují do nových oblastí.

Riziko nákazy přetrvává

V Rakousku je vysoká proočkovanost proti klíšťové encefalitidě (přes 80 % obyvatelstva bylo očkováno alespoň jednou dávkou), proto celkový výskyt KE znatelně poklesl, ale ve skupině neočkovaných je výskyt stejně častý jako v době před zavedením očkování. Riziko nákazy se tedy s největší pravděpodobností nezměnilo.

Z bezpečných oblastí jsou velmi nebezpečné

Zde byl také proveden výzkum zaměřený na ohniska výskytu klíšťové encefalitidy, jejich změny, posuny a zvětšování. Nejrazantnější změny byly zaznamenány v alpských regionech (Tyrolsko, Vorarlbersko), kde nebyly před rokem 1984, resp. 2000 hlášeny žádné případy nákazy.
KE se od té doby stala vysoce endemickou nákazou v údolích řek Inn, Ziller a Ill. Během posledních patnácti let se zde výskyt přiblížil k hodnotám těch nejpromořenějších regionů Rakouska a tento trend zřejmě bude pokračovat. Obdobná situace je i na dalších místech.

Posun do vyšších poloh? Nejisté

Posun ohnisek do vyšších nadmořských výšek se v Rakousku na federální úrovni neprokázal, ačkoli jsou některá nová významná ohniska výše položená. S přihlédnutím k údajům z České republiky, Slovenska a Maďarska je však nutné brát tuto možnost v úvahu. Celkově nově získaná data hovoří o poměrně výrazných změnách, které probíhají v mnoha oblastech Evropy a jejichž hlavním rysem je vznik nových ohnisek nákazy.

(pez)

Zdroj: http://www.eurosurveillance.org


Archiv

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů