OdborníkOdborníkProtektivní hladina protilátek u dětí po primárním očkování Encepurem přetrvává i po pěti letech

Odborník

Protektivní hladina protilátek u dětí po primárním očkování Encepurem přetrvává i po pěti letech

Protektivní hladina protilátek u dětí po primárním očkování Encepurem přetrvává i po pěti letech

Podání první boosterové dávky vakcíny proti klíšťové encefalitidě je u dětí doporučováno u obou výše uvedených přípravků po 3 letech po dokončení kompletního standardního očkovacího schématu. Již dříve však existovaly pochybnosti, zda je toto doporučení vhodné i v případech, kdy byly v průběhu základní imunizace střídány různé komerční vakcíny.

K vyjasnění této otázky byla provedena studie, která hodnotila perzistenci specifických protilátek po 3–5 letech po dokončení primárního očkování ve čtyřech skupinách dětí ve věku 5–15 let. Dvě skupiny byly očkovány třemi dávkami vakcíny Encepur®, a to v normálním nebo zrychleném režimu; dvě další skupiny byly v normálním nebo zrychleném režimu očkovány nejprve dvěma dávkami vakcíny FSME-IMMUN® a pro třetí dávku byla použita vakcína Encepur®. Imunogenita byla hodnocena pomocí neutralizačních testů (NT) založených na antigenech obou vakcín a metodou ELISA.

Ve dvou skupinách dětí očkovaných pouze vakcínami Encepur® byly NT titry protilátek ≥ 10 detekovány u 98–100 % dětí ještě pět let po dokončení primárního očkování, nezávisle na očkovacím schématu. Naproti tomu subjekty očkované vakcínou FSME-IMMUN® zaznamenaly NT titry ≥ 10 po třech letech pouze v 65–70 %. Poté byla z důvodu nízké pravděpodobnosti dosažení a dlouhodobého udržení protektivních hladin protilátek (které byly nedávno stanoveny Světovou zdravotnickou organizací [WHO] jako NT titr ≥ 10) větev studie s vakcínou FSME-IMMUN® přerušena.

Výsledky získané v této studii umožňují zavést do praxe prodloužení času mezi primárním očkováním vakcínou Encepur® a první boosterovou dávkou v obou očkovacích schématech ze tří na pět let.

(pez)

Zdroj:
Wittermann C., Izu A., Petri E., Gniel D., Fragapane E. Five year follow-up after primary vaccination against tick-borne encephalitis in children. Vaccine. 2015 Apr 8; 33 (15): 1824–9. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.02.038. Epub 2015 Feb 26. PubMed PMID: 25728316.
Bogovic P., Strle F. Tick-borne encephalitis: A review of epidemiology, clinical characteristics, and management. World Journal of Clinical Cases : WJCC. 2015; 3 (5): 430–441. doi: 10.12998/wjcc.v3.i5.430.


Archiv

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů