OdborníkOdborníkVýskyt klíšťové encefalitidy ve Francii

Odborník

Výskyt klíšťové encefalitidy ve Francii

Výskyt klíšťové encefalitidy ve Francii

Virus klíšťové encefalitidy (KE) je původcem stejnojmenného onemocnění, přenášeného na člověka zejména infikovaným klíštětem. Onemocnění se vyskytuje endemicky ve střední a východní Evropě v souladu s geografickým rozšířením hlavního vektoru. Od roku 2006 bylo publikováno jen málo epidemiologických dat týkajících se rozšíření nákazy KE ve Francii. Autoři uvedené studie se proto rozhodli provést retrospektivní epidemiologickou studii výskytu klíšťové encefalitidy diagnostikované v období 2013–2014 na území Francie.

Metodika

Pomocí testů ELISA na protilátky IgM a IgG (Serion) bylo celkem analyzováno 365 a 405 vzorků (jednotlivě z let 2013 a 2014), které si autoři studie nechali zaslat do vlastní laboratoře. Vzorky pozitivní na IgM byly odeslány do francouzského Národního referenčního centra (Centre National de Reference – CNR) pro arboviry v Marseille k potvrzení infekce. Biologická a klinická kritéria CNR potvrzující infekci KE zahrnují symptomy zánětu centrálního nervového systému spojené s přítomností specifických IgG a IgM protilátek v séru a sérokonverzi nebo signifikantní nárůst specifických protilátek ve dvou po sobě následujících vzorcích. Autoři analyzovali také epidemiologická data týkající se ročního období a jednotlivých geografických oblastí.

Výsledky

Výsledky studie prokázaly přítomnost IgM pozitivních vzorků na virus KE v séru 4,8 % (16/332) pacientů v roce 2013 a 3,8 % (14/365) pacientů v roce 2014. V roce 2013 splňovalo výše uvedená kritéria pro infekci KE podle CNR 3/16 pacientů (18,75 %), v roce 2014 pak 9/14 (64,3 %) pacientů. Pozorován byl také vysoký výskyt zkřížené reaktivity proti ostatním arbovirům – 6/16 (37,5 %) v roce 2013 a 3/14 (21,4 %) v roce 2014. U ostatních vzorků CNR nepotvrdila infekci a výsledky klasifikovala jako falešně pozitivní. Během sledovaného období bylo potvrzeno dalších 7 případů v Alsasku a 2 případy v Annecy (Horní Savojsko). Další 3 případy byly importovány ze Švýcarska, Finska a Německa. Většina případů byla diagnostikována během letních měsíců – v červnu, červenci a srpnu.

Závěr

Alsasko je region s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy ve Francii; díky dvěma diagnostikovaným případům KE v Annecy se ve sledovaném období pozornost obrátila i směrem k alpskému regionu. Pro prevalenci výskytu KE ve Francii však stále není k dispozici dostatek dat a počet případů nákazy je pravděpodobně z důvodu neodesílání podezřelých vzorků do Národního referenčního centra podhodnocen.

(ask)

Zdroj: Velay A. et al. Sero-epidemiological survey of tick-borne encephalitis (TBE) infections in France, 2013–2014. Journal of Clinical Virology 2015; 79 (Suppl 1): S52.


Archiv

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů