OdborníkOdborníkZvýšená míra peroxidace lipidů během onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou a její následky

Odborník

Zvýšená míra peroxidace lipidů během onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou a její následky

Zvýšená míra peroxidace lipidů během onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou a její následky

Za známku probíhající peroxidace lipidů byla ve vyšetřovaných tekutinách považována přítomnost 4-hydroxynonenalu, 4-hydroxyhexenalu, malondialdehydu, akroleinu, krotonaldehydu, 4-oxononenalu, GC-MS, F2-isoprostanů a neuroprostanů. Sledována byla i aktivita fosfolipázy A2, acetylhydrolázy faktoru aktivujícího destičky, glutathionperoxidázy, hladina vitaminu E a v plazmě i hladina fosfolipidových mastných kyselin (kyselina arachidonová a linolenová).

U pacientů s KME byl pozorován signifikantní pokles hladiny kyseliny arachidonové i linolenové a snížení aktivity glutathionperoxidázy. Následkem zvýšení peroxidace fosfolipidů byla u pacientů s KME téměř 7násobně zvýšena plazmatická hladina F2-isoprostanů a 3násobně hladiny neuroprostanů v CSF. Navíc byla v CSF zjištěna 3,5násobně zvýšená hladina malondialdehydu, 5násobně zvýšená hladina 4-hydroxynonenalu v plazmě a 4-hydroxyhexenalu v moči u pacientů s KME. Současně byla zjištěna snížená aktivita fosfolipázy A2 s nárůstem aktivity acetylhydrolázy faktoru aktivujícího destičky.

Zvýšená peroxidace lipidů během KME naznačuje jejich důležitost v patofyziologii této nemoci. Produkty lipidové peroxidace mohou být navíc užitečné v diagnostice probíhající KME.

(epa)

Zdroj: Łuczaj W., Moniuszko A., Jarocka-Karpowicz I., et al. Tick-borne encephalitis--lipid peroxidation and its consequences. Scand J Clin Lab Invest. 2016;76 (1):1–9; doi: 10.3109/00365513.2015.1084040. Epub 2015 Sep 28.


Archiv

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů